Contact

Address and Telephone number

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
Royal Netherlands Society of International Law

Secretariaat / Secretariat:

p/a Mw C.H.M. Verhaar
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

E-Mail ->

Tel.: +31-(0)71-527-7748

Contact Form